พัดลมระบายอากาศติดหลังคา

พัดลมระบายอากาศติดหลังคา ดูดระบายถ่ายเทอากาศ ดูดระบายถ่ายเทความร้อนกลิ่นควัน ดูดควันงานเชื่อมหุ่นยนต์Robot ดูดควันโดยไม่ต้องต่อท่อ จะดึงอากาศความร้อนและควันโดยรวมทั้งโรงงานขึ้นสู่ด้านบน ระบายออกภายนอกอาคาร อย่างรวดเร็ว อากาศดีจะเข้ามาแทนที่ อากาศเสียจะออกสู่ด้านนอก เป็นการระบายอากาศไหลตามธรรมชาติ จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด