พัดลมห่องพ่นสี โบลเวอร์งานห้องพ่นสี HORSE POWER

ชุดเซ็ตห้องพ่นสี ดูดควัน ดูดสี เครื่องกรองกลิ่น ติดตั้งเองได้ง่าย งบน้อย! ระบบบำบัดอากาศเสียแบบแห้ง หรือ Dry Scrubber System เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยไม่ใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนเหมือนระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก หรือ Wet Scrubber System
ID LINE : @padlomdee หรือโทร : 02-539-6463
หมวดหมู่: