• ผู้เชี่ยวชาญออกแบบ ผลิตและจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน HORSE POWER
Contact us
LINE : @padlomdee
Email us
Free Call

About

Images Your Benefit

เกี่ยวกับเรา

เน้นสโลแกน “เป็นหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคา มีช่างบริการติดตั้งนอกสถานที่” ซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาระบบและองค์กรให้มีศักยภาพทัดเทียมหรือเหนือกว่าคู่แข่งในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในปัจจุบัน
บริษัทได้เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการนำเสนอ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ
รับผลิตพัดลมที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ทดแทนการนำเข้า โดยทีมวิศกร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ Dynamic Balance ใบพัดลมด้วยเครื่อง Schenck จากเยอรมัน
สอบถาม / จองคิวติดตั้ง